Když tým je mnohem víc než jen dva...
When a team is much more than just two...
PODĚKOVÁNÍ


 • Našim za trpělivost a nadhled, se kterým přežívají bláznivé nápady a více či méně destruktivní aktivity moje i psí.
 • Andulce Kriz za ten ztřeštěný (jak jinak) nápad přivést mi časopis o agility.
 • Paní Veronice Habrové, která mi nakonec tu jedinou fenku z vrhu svěřila - díky za Orinku.
 • Manželům Pechovým za Digitku.
 • Rafovi de Winterovi, který vybral "holce z České republiky" toho nejlepšího pejska z vrhu.
 • Martině Podešťové, která stála u našich začátků mezi překážkami agility.
 • Olince Edrové za trpělivost a neocenitelnou pomoc s šílenou Digitkou i o číslo větším Nerískem.
 • Tondovi Divišovi, který mě nikdy, ale vůbec nikdy nenechal běžet z "rozvázanou tkaničkou".
 • Tondovi Grygarovi, který mě uvedl do "velkého" světa agility a v kritických chvílích i podržel.
 • Silvii Trkman, která mě přiměla přehodnotit můj pohled na agility a na moje psiska vůbec.
 • Ivetě Matzenauerové, našemu moravskému sluníčku.
 • Máje Pangrácové i její mamince Hance za dávku životního optimismu a za českou hymnu "zpívanou" v jazyce světa ticha, který se poslouchá srdcem.
 • Paní Hance Navrátilové za její "lekce člověčenství".
 • Tomáši Seemanovi za spoustu radosti, kterou udělal svými nádhernými fotkami.
 • Firmě Calibra za laskavou podporu.
 • Jardovi Síbrtovi, bez kterého by tyto stránky asi nikdy nevznikly.

Nikdy se nevzdávej a dovol svým snům, aby se splnily! Never give up and let your dreams come true!