Když tým je mnohem víc než jen dva...
When a team is much more than just two...
SPONZOR


Na tomto místě bych ráda poděkovala firmě Noviko, resp. jejím zástupcům, za pochopení a podporu ve formě dodávek špičkového krmiva Calibra.

calibra.gif, 3 kB Svým pejskům se samozřejmě snažím zajistit optimální podmínky, k tomu pochopitelně patří i špičková strava. Na tehdy poměrně nové krmivo Calibra jsem poprvé narazila na před několika lety na závodech, kde jsme jej vyhráli. Začala jsem tedy pátrat po dalších informacích a po doporučení od veterinářů jím začala krmit. S výbornými výsledky! (A není to úplně jednoduché, zkuste sehnat krmivo pro velice aktivní šeltie se sklony k tloustnutí a šíleného borderáčka s citlivým žaludkem...) Dnes krmím Diggitku a Neríska krmivem pro dospělé psy Lamb & Rice, Orinku řadou Senior.

 

I would like to thank to the company Noviko and its representatives for their understanding and kind support in form of top-quality dog food.

calibra.gif, 3 kB I want to provide my dogs with optimum conditions, which naturally includes also top quality dog food. We had originally won the relatively new dog food Calibra a few years ago at a competition. I started to search for more information and also to feed my dogs with - upon recommendation of vets. The results are pretty good! (indeed, it is not easy, try to feed rather active shelties with propensity to get thick, and a crazy border collie with sensitive stomach). I am currently feeding the Digger and Neri with Calibra Lamb & Rice for adult dogs, whereas Orka has the Senior line.

Nikdy se nevzdávej a dovol svým snům, aby se splnily! Never give up and let your dreams come true!